Ceník

Zdravotní převoz účtujeme dle platného ceníku:

Ceník pro samoplátce

1 km ujetý s pacientem.................................................................... 30 Kč
1 km ujetý s doprovodem pacienta...................................................... 15 Kč

Paušální poplatek (platí pouze pro provoz v rámci města Prahy)..........500 Kč

 

Ceník pro pořadatele akcí

Paušální cena je určena vždy podle počtu vozů a osob zdravotnického personálu, který si organizátor objedná. Vyžádejte si cenovou kalkulaci na zajištění zdravotnického dozoru e-mailem.